United Dance, Dance for individuals with Down syndrome
United Dance Logo.jpg

United Dance Dansstage voor jongeren met downsyndroom Antwerpen Programma

   

 
 

op maat gemaakt programma

          De Belgische balletdanser Boris Richir brengt United Dance stages voor jongeren met downsyndroom naar zijn thuisland. Tijdens deze dansstage van één week krijgen jongeren met downsyndroom danslessen van ervaren vakmensen. United Dance wil aan jongeren met downsyndroom de liefde voor dans en creatieve expressie overdragen in een prettige en veilige omgeving met een programma op maat gemaakt voor deze unieke jongeren.

Het doel van de dansstage United Dance

Het programma van United Dance is op maat gemaakt voor deze unieke jongeren zodat ze in alle veiligheid en met vreugde van uitzonderlijke danslessen kunnen genieten. De leerkrachten en medewerkers zijn gerenommeerde professionelen in hun respectievelijke domeinen (professionele balletdansers, muzikanten en kinesisten) die in inclusieve dans zijn getraind.

DANS ALS MIDDEL TOT ZELFONTPLOOIING

Het doel van United Dance is niet het vervangen van een therapie of een medische assistentie. Het programma geeft een veilige omgeving aan de ouders en de jongeren waar deze laatste zichzelf kunnen zijn in een voor hen aangepaste entourage. Samenwerking met medejongeren en volwassenen verhogen het zelfvertrouwen en sociale vaardigheid van jongeren met downsyndroom. De creativiteit van de jongeren met downsyndroom wordt gestimuleerd en zij leren artistieke beslissingen te nemen. De fysische voordelen van danslessen zijn ook zeker niet te onderschatten. Zo worden onder meer de spieren en cardiovasculair systeem van de jongeren versterkt. 

na een les voelt mijn dochter zich bevrijd, gelukkig en relaxed.
— ouder, deelnemer united dance dansstage antwerpen 2018

OP MAAT GEMAAKTE DANSLESSEN IN EEN PRETTIGE OMGEVING

Opdat jongeren met downsyndroom ten volle kunnen genieten van het dansen is het bijzonder belangrijk dat de danslessen zijn aangepast aan hun individuele mentale en lichamelijke vaardigheden. 

Om aan de specifieke noden van jongeren met downsyndroom tegemoet te komen, wordt de dansles op hun maat gemaakt:

Elke les heeft dezelfde volgorde om routine, stabiliteit en herkenbaarheid te creëren.

 • De focus wordt eerder gelegd op visualisatie dan op mondelinge opdrachten.

 • De opwarming wordt al zittend op een stoel gedaan en niet op de grond, om de heupen niet te overbelasten.

 • Omdat jongeren met downsyndroom vaak extreem lenig zijn, focust de dansklas zich op de spierontwikkeling en algemene lichaamsversterking.

 • Er wordt nooit een gewicht op het hoofd geplaatst en repetitieve halsoefeningen worden vermeden.

 • Hun aandacht wordt gestimuleerd door het werken op herhaling, geheugen en verbeelding.

 • Samenwerking met medejongeren en volwassenen verhogen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheid.

 • Snel overschakelen tussen oefeningen zorgt voor meer focus.

 • Een assistent-leraar brengt de aandacht van individuele jongeren die afdwalen terug naar de les zodat de leraar zelf zijn les niet moet onderbreken.

 • Zelfs een jongere, die niet altijd actief wenst deel te nemen, zal de les toch nog positief ervaren en stapsgewijze zijn grenzen verleggen.

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de leerkracht wordt bijgestaan door een collega-leerkracht en een kinesist die hem ondersteunen in het klasmanagement zodat de fysische en mentale veiligheid van de jongeren worden gewaarborgd. Opdat de jongeren muziek ten volle zouden kunnen ervaren, wordt de dansles begeleid door een muzikant.

OPBOUW VAN DE LESSEN

De dansklas focust op hoog kwalitatief, leuk en innemend onderwijs voor jongeren met downsyndroom teneinde hen de liefde voor dans en creatieve expressie bij te brengen en hun individuele psychische en fysische ontwikkeling te bevorderen.

De lessen worden steeds gegeven door een professionele danser die opgeleid is in Adaptive Dance. Hij wordt daarbij begeleid door:

 • Een muzikant;

 • Een fysiotherapeut of een professionele verzorger;

 • Een assistent-leraar.

De structuur van de lessen is steeds dezelfde:

 • Het opwarmen: het afzonderlijk bewegen van de ledematen het focussen van de aandacht op de les;

 • Het werken op een stoel: het verzorgen van houding, sterkte, evenwicht en stabiliteit van het lichaam in een zittende houding met mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling (leiderschap en creativiteit);

 • Het werken op de grond: het zich verplaatsen in de ruimte op diverse manieren en in verschillende richtingen; het verbeteren van coördinatie en evenwicht;

 • Het aanvoelen van de muziek: het aanbrengen van gevoel voor ritme, het herkennen van ijkpunten in de muziek; het leggen van het verband tussen muziek, expressie en emotie;

 • Het inbouwen van routine: het oefenen van gecombineerde bewegingen en choreografie met mogelijkheid voor vrije dans, creativiteit en zelfexpressie; het opbouwen van samenhorigheid en efficiëntie;

 • Het ontspannen (“cooling down”): het voorbereiden op het verlaten van de klas.

LEERDOELSTELLINGEN

 • De aandacht aanscherpen en plezier vinden in het bewegen;

 • Het verbeteren van houding en evenwicht;

 • Het luisteren naar en het uitvoeren van instructies;

 • Het stimuleren van creatieve expressie;

 • Het verhogen van kennis over muziek en ritme;

 • Het samenwerken in een groep en het ontwikkelen van zelfvertrouwen;

 • Het samenwerken, het leiden en het aanmoedigen van medejongeren;

 • Het onderscheid maken tussen links en rechts;

 • Het ervaren voor een publiek te dansen.

WAARDEN VAN UNITED DANCE

 • Het geven van een hoog kwalitatieve, creatieve en innemende opleiding;

 • Het scheppen van een prettige en opgewekte sfeer;

 • Het aanleren van dansbewegingen met medewerking van therapeuten en professionele muzikanten;

 • Het beperken van het aantal leerlingen per leraar;

 • Het stimuleren van groepswerk, vriendschap, sociale en emotionele ontplooiing;

 • Het geven van een positieve feedback met een open en milde houding;

 • Het geven van de mogelijkheid om voor een publiek te staan.

HET SUCCESVOLLE BOSTON BALLET ADAPTIVE DANCE PROGRAm, DE BASIS VAN UNITED DANCE

Boston Ballet Adaptive Dance is in 2002 ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen het gereputeerde balletgezelschap Boston Ballet en het nummer één kinderhospitaal Boston Children’s Hospital in de Verenigde Staten van Amerika. Michelina Casella, physiotherapeut van het Boston Children’s Hospital, heeft samen met artsen van dit kinderziekenhuis en dansers van het Boston Ballet een dansprogramma uitgewerkt dat is gemaakt voor jongeren met downsyndroom. Zij heeft immers vastgesteld dat dans perfect beantwoordt aan de fysische en mentale noden van haar patiënten met downsyndroom. Het Boston Ballet Adaptive Dance Programma is het grootste en meest succesvolle initiatief op dit gebied in de Verenigde Staten van Amerika en telt vandaag 120 jongeren en 40 leraren op 3 verschillende locaties. Op het Massachusetts Down Syndrome Congres (2007) kreeg het Boston Ballet Adaptive Dance Program de “Allen C. Crocker, Award of Excellence”.

Deelnemers en Team, United Dance Dansstage Antwerpen 2018

 
Tijdens mijn carrière heb ik altijd op het hoogste niveau gewerkt, deze passie en professionalisme breng ik naar united dance.
— Boris Richir, directeur